ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 09.09.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ     1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја број … Опширније

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2014 – УСЛУГЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO 9001:2008

objavljeno u: Јавне набавке | 0

ПРЕДМЕТ: Одговор на Питање потенцијалног Понуђача – ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ И НАДЗОР “STANDCERT“ DOO, ул.Булевар Војводе Мишића бр.39/а, 11000Београда. Потенцијални Понуђач – “STANDCERT“ DOO из Београда, у поступку јавне набавке број 06/2014 – услуге сертификације према стандарду SRPS ISO 900:2008, поставио је Наручиоцу – Управи за утврђивање способности бродова … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 15.08.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ Адреса Наручиоца: ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд Интернет адреса Наручиоца: www.uprava-brodova.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 25.06.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 25.06.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, ул.Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови … Опширније

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Потенцијалним Понуђачима у поступку јавне набавке мале вредности број 04/2014 – услуге резервације и куповине авио карата и у поступку јавне набавке мале вредности број 05/2014 – услуге резервације и плаћања хотелског смештаја Предмет: Одговор на питање потенцијалног Понуђача – “NEMESIS“ DOO из Београда НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ … Опширније

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 28.05.2014.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ Адреса Наручиоца: ул. Народних хероја бр. 30/II, 11070 Нови Београд Интернет адреса Наручиоца: www.uprava-brodova.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 13-0-8/2014-01 12.03.2014.     МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд     ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У  УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ         Текст правилника