ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

01.04.2016.  Дел. бр. 16-0-579/2016-12 На основу члана 109. став 4. и Прилога 3К Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство … Опширније

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

24.03.2016. Дел. бр. 16-0-11/2016-15     На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу тачке 8. подтачка е) Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 02/2016 – Услуге обезбеђења – физичко-техничког обезбеђења, а која је заведена … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14.03.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-579/2016-01 Београд, 14.03.2016.   На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 60. став 1. тачка 2) и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац доноси   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: … Опширније

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРАВИЛНИКA О ТЕХНИЧКИМ ПРАВИЛИМА

objavljeno u: Новости | 0

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу припремила је и објављује презентацију Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе (Службени гласник Републике Србије број 30/15).  Презентација Правилника о техничким правилима

ОДЛУКА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у складу са Правилником 3Л Закона о јавним набавкама, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у својству Руководиоца код Наручиоца, доноси ОДЛУКУ     о измени Уговора о јавној … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 29.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

29.01.2016. Дел. бр. 16-0-78/2016-07 На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 22.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси   ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА     У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2016 – набавка погонског горива путем картице     Комплетна одлука  

ПОЧЕО СА ПРИМЕНОМ ПРАВИЛНИК О БРОДСКИМ ИСПРАВАМА И КЊИГАМА

objavljeno u: Новости | 0

Правилник о бродским исправама и књигама који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 60 од 08.07.2015., почео је да се примењује од 01.01.2016. године. Овим правилником прописује се врста, садржина, обрасци и начин вођења бродских исправа и књига, услови за издавање и престанак важења бродских исправа и књига, услови … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 13.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

13.01.2016. Дел.број:    16-0-79/2016-01 На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01/2016 – Набавка погонског горива путем картице за потребе … Опширније

ДОНЕТ ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

objavljeno u: Новости | 0

Дана 03.12.2015. године, на основу члана 16. став 1 Закона о заштити узбуњивача (Службени гласник Републике Србије, број 128/2014), Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донео је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу. Текст Правилника