ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2017.
План јавних набавки 2017., у pdf формату

Јавне набавке – тромесечни извештај за први квартал 2017., у pdf формату
Јавне набавке – тромесечни извештај за други квартал 2017., у pdf формату

2016.
План јавних набавки 2016., у pdf формату
Јавне набавке – тромесечни извештај за први квартал 2016., у pdf формату
Јавне набавке – тромесечни извештај за други квартал 2016., у pdf формату

Јавне набавке – тромесечни извештај за трећи квартал 2016., у pdf формату

Јавне набавке – тромесечни извештај за четврти квартал 2016., у pdf формату

2015.
План набавки 2015 – измене и допуне, у pdf формату
Јавне набавке – тромесечни извештај за први квартал 2015., у pdf формату
Јавне набавке – тромесечни извештај за други квартал 2015., у pdf формату
Јавне набавке – тромесечни извештај за трећи квартал 2015., у pdf формату
Јавне набавке – тромесечни извештај за четврти квартал 2015., у pdf формату
Правилник о спровођењу поступака јавних набавки (12.03.2014.) у pdf формату