U PERIODU OD 15-18. OKTOBRA ODRŽAN JE SASTANAK RADNE GRUPE ZA TEHNIČKA PITANјA DUNAVSKE KOMISIJE U BUDIMPEŠTI

objavljeno u: Novosti | 0

Na sastanku je razmatrano o sledećim pitanjima:

 1. Osnovna pravila plovidbe na Dunavu – adaptacija pravila
 2. Upitnik o jeziku komunikacije na reci – rok produžen još 6 meseci
 3. Analiza problema pri svakoj upotrebi RIS-a
 4. Profesionalni uslovi za posade i personal na brodovima unutrašnje plovidbe
 5. Primena ES-TRIN standarda 2019 (Direktiva EU 2016/1629)
 6. Mere za smanjenje zagađenja vazduha od unutrašnje plovidbe – Poglavlјe 8A „Preporuke koje se odnose na tehnička pravila brodova unutrašnje plovidbe“ Dunavske komisije
 7. Pitanja radio veza – uputstva i rezultati saradnje Dunavske komisije sa Komitetom RAINWAT
 8. Opšti plan osnovnih radova za dostizanje preporučenih gabarita plovnog puta
 9. Uslovi plovidbe u kritičnim sektorima
 10. Baza podataka za hidrološke, hidrometeorološke i statističke podatke
 11. Prevoz opasnih tereta na unutrašnjim vodnim putevima
 12. Sprečavanje zagađivanja vode Dunava od brodarstavaRukovodeći principi razvoja unutrašnje plovidbe i ekološke zaštite Dunavskog basena
 13. Razvoj teretnog i putničkog transporta, luka i logističkih usluga sa prezentacijama

 

 

 

Detalјe o izloženim prezentacijama možete pronaći na sajtu:

https://www.danubecommission.org/dc/en/2019/10/10/working-group-on-technical-affairs-wg-tech-3/