ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/2022) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 2/2019 … Опширније

Састанак у Привредној комори Србије

objavljeno u: Новости | 0

У среду, 03.04.2024. по иницијативи Удружења за саобраћај Привредне коморе Србије, Групације за речно бродарство одржан је састанак у Привредној комори Србије. Састанку су присуствовали: помоћник министра за водни саобраћај Предраг Петровић са својим сарадницима, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу Слободан Милошевић са својим сарадницима и представници … Опширније

ИНТЕРНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима оглашава   ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ   Датум објављивања – 15.01.2024. године   … Опширније

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Радно место: Руководилац Групе за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу Звање: Самостални саветник Ред. број                    Шифра кандидата                                                Укупан број бодова                               … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину.   Одлука и План јавних набавки за 2023.  

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Радно место Руководиоца Групе, у Групи за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове узвању самосталног саветника у Министарству грађевинарства, саобраћаја иинфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова запловидбу – 1 извршилац.   СПИСАК КАНДИДАТА Редни број Шифра кандидата … Опширније