ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Радно место: Руководилац Групе за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу Звање: Самостални саветник Ред. број                    Шифра кандидата                                                Укупан број бодова                               … Опширније

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину.   Одлука и План јавних набавки за 2023.  

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Радно место Руководиоца Групе, у Групи за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове узвању самосталног саветника у Министарству грађевинарства, саобраћаја иинфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова запловидбу – 1 извршилац.   СПИСАК КАНДИДАТА Редни број Шифра кандидата … Опширније

Материјал за проверу посебних функционалних компетенција

Материјал за проверу посебних функционалних компетенција за Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу                                                         … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

Састанак помоћника министра Вељка Ковачевића, директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу Слободана Милошевића и представника Групације за речно бродарство ПКС у Привредној комори Србије

objavljeno u: Новости | 0

У петак 20.05.2022. одржан је састанак у Привредној комори Србије коме су присутвовали: помоћник министра за водни саобраћај Вељко Ковачевић, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу Слободан Милошевић са сарадницима представници Групације за речно бродарство ПКС. Теме које су обрађене на састанку су:      1. Примена прелазних одредби … Опширније

Наутички клуб Земун – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ   (”Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)   ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ   Члан 78.   (1) Јавно достављање врши се: 1) ако ниједан други начин достављања није могућ; 2) ако се доставља Решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, … Опширније