Наутички клуб Земун – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ   (”Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)   ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ   Члан 78.   (1) Јавно достављање врши се: 1) ако ниједан други начин достављања није могућ; 2) ако се доставља Решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА УПРАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ О УСКЛАЂИВАЊУ ВИСИНА ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА УПРАВЕ

objavljeno u: Новости | 0

     Обавештавамо кориснике услуга Управе за утврђивање способнoсти бродова за пловидбу, да је у складу са изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (Сл. Гласник РС 62/2021 од 17.06.2021.) у делу тарифа – Тарифа републичких административних такси извршено усклађивање висина такси за технички надзор из законског делокруга Управе са … Опширније

Реаговање поводом навода из текста који је 14. априла 2021. године објавила „Политика“, рубрика Србија

objavljeno u: У медијима | 0

Поводом навода из текста „Српски лађари тврде да је систем безбедности крив за учестала потонућа“, који је 14. априла 2021. године објавила „Политика“, рубрика Србија, редакција је добила реаговање Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У допису упућеном „Политици“ наводи се да се „ … Опширније

Обавештење произвођачима чамаца и плутајућих објеката за привредне и јавне сврхе

objavljeno u: Новости | 0

Обавештавамо вас да пре почетка градње чамаца и плутајућих објеката за привредне и јавне сврхе доставите Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу на оверу техничку документацију са назнаком за технички надзор. Градња и технички надзор се могу започети тек након овере техничке документације. С поштовањем, Начелник oдељења за технички … Опширније