ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. годину.

 

Одлука