ИНTEРНИ AКT O СПРOВOЂEЊУ JAВНИХ НAБAВКИ

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу донeo je Интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама и набавки друштвених и других посебних услуга у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу.

 

Интeрни aкт o спрoвoђeњу jaвних нaбaвки