ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Радно место: радно место за подршку финансијским пословима у Одељењу за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања.

 

Звање: Самостални саветник.

 

ШИФРА КАНДИДАТА 

 4АЈ1901221ИН04 

Укупан број бодова: 42 

  

Кандидат који је изабран у изборном поступку:

Име и презиме: БУДУРИЋ ИЛИЈА

Шифра кандидата: 4АЈ1901221ИН04

 

НАПОМЕНА:

Кандидаткиња Јосиповић Зорица, која је у изборном поступку учествовала под шифром – 4АЈ1901221ИН01, није испунила мерила за проверу општих функционалних компетенција, односно на провери Дигиталних компетенција је добила један поен и самим тиме није испунила утврђена мерила, чиме је изгубила могућност да настави даље са проверама у изборном поступку.

 

Кандидаткиња Сеновић Виолета, која је у изборном поступку учествовала под шифром – 4АЈ1901221ИН03, није се појавила на провери општих функционалних компетенција, на коју је уредно позвана и самим тиме није оставила право да настави даље са проверама у изборном поступку.