ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Радно место: Руководилац Групе за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Звање: Самостални саветник

Ред. број                    Шифра кандидата                                                Укупан број бодова

  1.                               4АЈ2311221РН07                                                   55,2

Кандидат који је изабран у изборном поступку:

Име и презиме: Лепа Максимовић

Шифра кандидата: 4АЈ2311221РН07