ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 14-0-920/2018-07

18.05.2018.

 

На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/2018 – Набавка два службена теренска возила за потребе Наручиоца.

 

Обавештење о закљученом уговору