Састанак у Привредној комори Србије

objavljeno u: Новости | 0

У среду, 03.04.2024. по иницијативи Удружења за саобраћај Привредне коморе Србије, Групације за речно бродарство одржан је састанак у Привредној комори Србије. Састанку су присуствовали: помоћник министра за водни саобраћај Предраг Петровић са својим сарадницима, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу Слободан Милошевић са својим сарадницима и представници групације.
На поменутом састанку представници групације представили су иницијативу за измену прописа везано за примену минималних Техничких правила за пловила унутрашње пловидбе, односно примену ЕС ТРИН стандарда, а везано за „Упутства којима се ближе уређују поједини технички захтеви који су обухваћени техничким правилима“, којом је предвиђено да се наведена опрема за сидрење усклади са техничким захтевима из Техничких правила за пловила унутрашње пловидбе која плове на унутрашњим водним путевима која припадају зонама пловидбе бродова 1, 2, 3 и 4 (ЕС ТРИН стандард).
На основу поднетог захтева помоћник министра за водни саобраћај је потврдио да ће се иницијатива узети у разматрање.