СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Управа за утврђивање способности

бродова за пловидбу

 

Дел.бр.: 14-0-1654/2021-08

Београд, 29.11.2021. године

 

На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и 67/2021), доноси се

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, који је објављен на дан 10.11.2021. године, рок за подношење пријава је истекао на дан 18.11.2021. године

 

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места за подршку финансијским пословима у звању сарадника у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу – Одељење за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања:

 

4АЈ1011211ИН01

 

КОМИСИЈА:

Душан Жугић, Председник Комисије

Милош Селаковић, Члан Комисије

Милица Жујко, Члан Комисије