У ПЕРИОДУ ОД 15-18. ОКТОБРА ОДРЖАН ЈЕ САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКА ПИТАЊА ДУНАВСКЕ КОМИСИЈЕ У БУДИМПЕШТИ

objavljeno u: Новости | 0

На састанку је разматрано о следећим питањима:

 1. Основна правила пловидбе на Дунаву – адаптација правила
 2. Упитник о језику комуникације на реци – рок продужен још 6 месеци
 3. Анализа проблема при свакој употреби RIS-a
 4. Професионални услови за посаде и персонал на бродовима унутрашње пловидбе
 5. Примена ЕС-ТРИН стандарда 2019 (Директива ЕУ 2016/1629)
 6. Мере за смањење загађења ваздуха од унутрашње пловидбе – Поглавље 8А „Препоруке које се односе на техничка правила бродова унутрашње пловидбе“ Дунавске комисије
 7. Питања радио веза – упутства и резултати сарадње Дунавске комисије са Комитетом RAINWAT
 8. Општи план основних радова за достизање препоручених габарита пловног пута
 9. Услови пловидбе у критичним секторима
 10. База података за хидролошке, хидрометеоролошке и статистичке податке
 11. Превоз опасних терета на унутрашњим водним путевима
 12. Спречавање загађивања воде Дунава од бродарставаРуководећи принципи развоја унутрашње пловидбе и еколошке заштите Дунавског басена
 13. Развој теретног и путничког транспорта, лука и логистичких услуга са презентацијама

 

 

Детаље о изложеним презентацијама можете пронаћи на сајту:

https://www.danubecommission.org/dc/en/2019/10/10/working-group-on-technical-affairs-wg-tech-3/