ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 60. став 2. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси

 

РЕШЕЊЕ

да јавни конкурс није успео

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за подршку финансијским пословима, у звању сарадника у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу – Одељење за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове – Група за финансијско-оперативне, рачуноводствене и послове планирања, није успео.

 

Решење