17.06.2019. године одржана је прослава поводом 70 година постојања Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу

objavljeno u: Новости | 0

       Дана 17.06.2019. године одржана је прослава поводом јубилеја – 70 година постојања Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу. Прослави су присуствовали, поред садашњих и бивших запослених радника, преставници иностраних структура – Дирекције Дунавске комисије, Дирекције за поморство Црне Горе, Хрватског регистра бродова, представници матичног Министарства Управе – Министарства саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре и многобројни истакнути представници услуга Управе, који су значајно допринели развоју бродарства.

       Том приликом, помоћник Министарке саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре за сектор водног саобраћаја и безбедности пловидбе, Г-дин Вељко Ковачевић одржао је пригодан говор, а присутнима се обратио и директор Управе, Г-дин Слободан Милошевић, чији је говор пропраћен промотивним филмом са историјским и актуелним детаљима из делокруга рада Управе:

„УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ је основана 13. јуна 1949. године под именом Југословенски регистар бродова, скраћено „Југорегистар“ и под окриљем Министарства поморства тадашње ФНРЈ.
Током седам деценија свог постојања Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу је водила рачуна о безбедности наших бродова и сигурној пловидби.
Захваљујући нашем преданом раду у сигурну луку је уповило неколико хиљада бродова током протеклих седам деценија.
Као куриозитет из 70 година дуге праксе с поносом издвајамо чињеницу да два наша објекта с краја 19. века и данас имају важеће дозволе.
Брод ПРИСТАН –СМ-П-1555 саграђен је 1883. године, а плутајући објекат БГ-П290А је направљен 1890. године.
Поносни смо и на једниствену архиву у Србији и региону, која поседује техничку документацију објеката изграђених пре 1900. године.
И када нисмо били експонирани у јавности, радили смо одговоран и важан посао: контролисали исправност пловила, испуњеност техничких захтева, вршили стручни надзор- а све у циљу обезбеђивања опште безбедности на водним путевима.
Од свог оснивања до данас, Управа је прошла кроз различите процесе трансформације.
Последња деценија донела је промене у организационо-техничком аспекту.
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама из 2010. године предвидео је формирање Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу као орган управе у саставу Министарства за инфраструктуру и енергетику за обављање стручних и техничких послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу.
Од 2014. године Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу налази се у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу је у 2018. години експертски прегледала 711 бродова, 456 чамаца и 336 плутајућих објеката за јавне и привредне сврхе. У склопу индустријског надзора, издата су 42 сертификата домаћим бродоградилиштима и произвођачима опреме.
Најзначајнији ресурс Управе је стручно осопособљен кадар, који чине експерти машинске и електро струке, као и стручњаци у области логистике и информационих технлогија.
Поносни смо на остварене резултате!
Ново време је пред нас поставило нове изазове. Успостављање Система менаџмента квалитета било је приоритет нашег менаџмента, како бисмо могли да одговоримо новим пословним изазовима.
У годинама које долазе настојаћемо да обезбедимо континуитет у квалитету пружања услуге и да – останемо на добром курсу.

Запловимо сигурно у будућност!“