ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца код Наручиоца донео је Одлуку о усвајању Плана јавних набавки за 2023. годину.   Одлука и План јавних набавки за 2023.  

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Радно место Руководиоца Групе, у Групи за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове узвању самосталног саветника у Министарству грађевинарства, саобраћаја иинфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова запловидбу – 1 извршилац.   СПИСАК КАНДИДАТА Редни број Шифра кандидата … Опширније

Материјал за проверу посебних функционалних компетенција

Материјал за проверу посебних функционалних компетенција за Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу                                                         … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019 и … Опширније

Ванредна контрола безбедности свих пловила у власништву компаније „Netgroup sistem“ d.о.о.

objavljeno u: Uncategorized, Новости | 0

     Због подизања нивоа безбедности Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре иницирало је ванредну контролу безбедности свих пловила у власништву компаније „Netgroup sistem“ d.о.о., чија су два брода претрпела тешке хаварије током јануара 2021.године. Иако је утвђено да Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу није одговорна за поменуте догађаје, МГСИ-Управа … Опширније