ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 30.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

30.11.2015. Дел. бр.: 16-0-1349/2015-11 На основу члана 116. став 1. и Прилога 3И Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја … Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 20.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА     У поступку јавне набавке мале вредности број 08/2015 – књиговодствене услуге Комплетна одлука

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 09.11.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

09.11.2015. Дел. бр. 16-0-1349/2015-01 На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 08/2015 – Књиговодствене услуге за потребе Наручиоца број 16-0-11/2015-78 … Опширније

РЕШЕЊЕ о обустави Јавног конкурса

13.10.2015. Дел. бр. 16-0-1170/2015-07 На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси РЕШЕЊЕ о обустави Јавног конкурса Обуставља се Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за послове надзора … Опширније

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 10.09.2015.

Дел. бр. 16-0-1023/2015-02 10.09.2015.   МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд     На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009 … Опширније

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 04.08.2015.

Дел.бр. 16-0-1023/2015-01 Београд, 04.08.2015. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд Датум објављивања: 06.08.2015. Рок за подношење пријава: 14.08.2015. На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16–0–664/2015-15 Београд, 19.06.2015. године На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2015 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: … Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2015

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16–0–663/2015-15 19.06.2015. На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац – Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу доноси ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/2015 1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: – УПРАВА … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02.06.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-664/2015-01 02.06.2015.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ … Опширније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02.06.2015.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Дел. бр. 16-0-663/2015-01 02.06.2015.   На основу члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 и 14/2015), Наручилац објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – УПРАВА ЗА … Опширније