OДРЖAНO ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАЊE ОТНК

objavljeno u: Новости | 0

 

У периоду од 23. до 25. маја 2017. године у Нижни Новгороду је одржано пленарно заседање Савета Међународне организације институција за технички надзор и класификацију бродова – ОТНК. На позив Руског речног регистра, домаћина пленарног заседања ОТНК, у име Управе за утврђивање спосбности бродова за пловидбу, кoja има статус посматрача при ОТНК, учешће су узели директор Управе Слободан Милошевић и Душан Жугић.

У својству чланца ОТНК учествовали су: Вијетнамски регистар, Регистар бродова Казахстан, Корејско класификационо друштво, Кубански регистар бродова, Поморски сертификациони сервиси – Панама, Истмус биро за бродарство – Панама и Словачки Лојд.

У својству посматрача, поред Управе, учествовао је и Белоруски инспекцијски регистар.

Као гости присуствовали су: Дунавска комисија, Тајванско класификационо друштво, Компанија Macosna Corporation – Панама, Међународни регистар бродова – Сједињене америчке државе и Панамски регистар Бродова.

Нa пленарном заседању ОТНК усвојени су следећи извештаји са закључцима:

(1) Усвојен је извештај Секретаријата ОТНК о раду за период мај 2016. – јун 2017. уз закључак да су сви поставњени задаци пред радне групе и чланице ОТНК испуњени са освртом да поједине чланице такође треба укључити у рад по конкретним питањима, при чему је формиран надзорни одбор који ће имати задатак да предлаже документе који се усвјају на Савету ОТНК;

(2) Представник Вијетнамског регистра као одговорна страна је представила рад Радне групе за квалитет кроз констатацију да су све процедуре и документи ОТНК на којима ради поменута радна група завршени у року са посебним акцентом на усвајању процедура ISO стандрада 2008 и преласка на стандард ISO 2015.;

(3) Усвојен је извештај ОТНК секретеријата о процедурама ОТНК и њеном даљем развоју кроз израду Акта о коришћењу термина у раду ОТНК, управљању документацијом и анализи финкционисања система квалитета менаџмента;

(4) Извештај Секретаријата о раду  Радне групе ОТНК за истраживање и развој је Усвојен уз закључак о постигнутом у периоду 2011.-2015, као и преглед урађеног у складу са Планом рада радне групе за период 2016-2020. при чему је закључено да треба наставити рад на научно истраживачком раду посебно у области одлагања отпада као и сигурности пловидбе у обалним водама;

(5) Усвојен је извештај Кубанског регистра о изради Правилника за поморске бродове, при чему је напоменуто да су израђени само на енглеском језику. Извештај је усвојен уз Закључак да Правилник треба превести и на Руски језик као један од два званична језика ОТНК;

(6) Како Укрански регистар бродова није узео учешће у раду по тачки дневног реда Израда Правилника за чамце за које је био одговоран, по овом питању се Савет ОТНК није ни изјашњавао, у будуће на изради поменутог правилника радиће Словачки Лојд;

(7) У даљем току заседања разматрало се питање консултативног статуса ОТНК-а при IMO (Светска поморска организација) и о потребним активности које треба предузети обзиром да за сада IMO нема интерес да ОТНК има овакав статус, али је интрес чланица ОТНК да овакав статус при IMO постоји;

(8) Такође се расправљало о раду следећих међународноих организација: UNECE (Европске економске комисије Уједињених нација за Европу) однсно Радне групе за унутрашњи водни саобраћај при Комитету за транспорт, UN EKOSOC (Савету уједињених нација за социјална питања). Истакнут је значај рада поменутих организација за рад ОТНК. Том приликом представник Дунавске комисије који је присуствовао пленарном заседању састанка Савета ОТНК је представио актуелности у раду Дунавске комисије.

Нa oвoм пленарном заседању ОТНК, због одласка у пензију досадашњег председника Сваета ОТНК Валерија Огракова, oдлучeнo je дa гa на овом месту замени Николај Јефремов заменик директора Руског речног регистра.

Пoрeд тoгa како се двогодишње предесдавање Руског речног регистра Саветом ОТНК завршило одлучено је да следеће две године Саветом ОТНК председава Кубански регистар бродова. Следећи састанак Савета ОТНК одржаће се у Панами маја 2018. године.

На крају заседања присутни посматрачи као и остале присутне институције  имали су прилику да представе актуелности у свом раду када је и Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу представила свој делокруг активности и актуелсности у свом раду и присутни су том приликом изразили интересовање за рад Управе.