20.02.2019. održan je sastanak radne grupe Dunavske komisije.

objavljeno u: Novosti | 0

Na sastanku je usvojen sledeći dnevni red:

 

 1. Informisanje zemalja članica DK o stanju primene “Preporuka o obezbeđivanju sigurnosti plovidbe Dunavom” (DC. SES 83/15).

 2. Iskustvo praktičnih aktivnosti nadležnih organa država članica DK u slučaju narušavanja bezbednosti brodova.

 3. Diskusija o nacrtu novih Aneksa uz  „Preporuke za zaštitu plovidbe Dunavom“(dok. DK / CEC 83/15).

     3.1. Dodatak 4: Okvirni sastav Pravila za primenu Preporuka DK.

     3.2. Dodatak 5: Približna procedura za posadu prilikom uvođenja deklarisanog nivoa zaštite.

     3.3. Dodatak 6: Približan redosled postupaka posade pri otkrivanju ilegalnih imigranata na brodu.

 4. Moguće dalje akcije Dunavske Komisije na stvaranju zajedničkog sistema sigurnosti plovidbe na Dunavu u skladu sa “Radnom platformom za razvoj sistema bezbednosti unutrašnjeg vodenog saobraćaja”

 5. O interakciji Dunavske komisije sa prioritetnim pravcem 11 (PN 11) Strategije Evropske unije za Dunavski region (“Zajednički rad na borbi protiv bezbednosti i organizovanog kriminala”) i drugim organizacijama na temu  zaštite vodnog saobraćaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACIJE :