KVALITETOM KA ZADOVOLJENJU ZAHTEVA KORISNIKA

objavljeno u: Novosti | 0

  U godini kada obeležava 65 godina postojanja, Uprava za utvrđivaje sposobnosti brodova za plovidbu – organ u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastuktre, uspešno je implementirala zahteve standarda SRPS ISO 9001:2008. Sertifikat je, 30. oktobra 2014. godine u prostorijama Uprave na Novom Beogradu, u ime Uprave primio direktor Slobodan … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 … Opširnije

POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 06/2014 – USLUGE SERTIFIKACIJE PREMA STANDARDU SRPS ISO 9001:2008

objavljeno u: Javne nabavke | 0

PREDMET: Odgovor na Pitanje potencijalnog Ponuđača – PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SERTIFIKACIJU I NADZOR ”STANDCERT” DOO, ul.Bulevar Vojvode Mišića br.39/a, 11000 Beograda.   Potencijalni Ponuđač – ”STANDCERT” DOO iz Beograda, u postupku javne nabavke broj 06/2014 – usluge sertifikacije prema standardu SRPS ISO 900:2008, postavio je Naručiocu – Upravi za utvrđivanje … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU   Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Novi Beograd   Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs   Vrsta Naručioca: Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije   Vrsta postupka javne … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU     1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul.Narodnih heroja br. 30/II, 11070 … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 … Opširnije

PREZENTACIJA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA U UPRAVI IMS (SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17020)

objavljeno u: Novosti | 0

Dana 12. juna 2014. godine sa početkom u 12,00 časova je obavljena prezentacija projektovanog Integrisanog sistema menadžmenta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu. Navedenom skupu između ostalih su prisustvovali direktor Jugoslovenskog Rečnog Brodarstva i predsednik Grupe za brodarstvo Privredne komore Srbije Biljana Čvertkov sa saradnicima, direktor Uprave za … Opširnije

ODGOVOR NA PITANjE POTENCIJALNOG PONUĐAČA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Potencijalnim Ponuđačima u postupku javne nabavke male vrednosti broj 04/2014 – usluge rezervacije i kupovine avio karata i u postupku javne nabavke male vrednosti broj 05/2014 – usluge rezervacije i plaćanja hotelskog smeštaja   Predmet: Odgovor na pitanje potencijalnog Ponuđača – ”NEMESIS” DOO iz Beograda   NARUČILAC: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU   Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd   Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs   Vrsta Naručioca: Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije   Vrsta postupka javne … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU   Adresa Naručioca: ul. Narodnih heroja br. 30/II, 11070 Novi Beograd   Internet adresa Naručioca: www.uprava-brodova.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije   Vrsta postupka javne nabavke: Javna … Opširnije