ODLUKA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u skladu sa Pravilnikom 3L Zakona o javnim nabavkama, direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca, donosi ODLUKU     o izmeni Ugovora o javnoj … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-78/2016-07   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: MINISTARSTVO … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca Naručioca donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA   U postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2016 – nabavka pogonskog goriva putem kartice Kompletna odluka

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br.: 16-0-1349/2015-11 Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1) Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca Naručioca donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA     U postupku javne nabavke male vrednosti broj 08/2015 – knjigovodstvene usluge Kompletna odluka

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-1349/2015-01   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 08/2015 – Knjigovodstvene usluge za potrebe Naručioca broj 16-0-11/2015-78 … Opširnije

ОBАVЕŠТЕNJЕ О ZАKLJUČЕNОМ UGОVОRU О ЈАVNОЈ NАBАVCI МАLЕ VRЕDNОSТI BRОЈ 06/2015

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Dеl. br. 16-0-663/2015-15 19.06.2015. Nа оsnоvu člаnа 116. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа (”Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје”, brој 124/2012 i 14/2015), Nаručilаc – Uprаvа zа utvrđivаnjе spоsоbnоsti brоdоvа zа plоvidbu dоnоsi ОBАVЕŠТЕNJЕ О ZАKLJUČЕNОМ UGОVОRU О ЈАVNОЈ NАBАVCI МАLЕ VRЕDNОSТI BRОЈ 06/2015 1) Nаziv, аdrеsа i intеrnеt strаnicа Nаručiоcа: – UPRАVА ZА … Opširnije

ОBАVЕŠТЕNJЕ О ZАKLJUČЕNОМ UGОVОRU О ЈАVNОЈ NАBАVCI МАLЕ VRЕDNОSТI BRОЈ 07/2015

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Dеl. br. 16-0-664/2015-15 Bеоgrаd, 19.06.2015. gоdinе Nа оsnоvu člаnа 116. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа (”Službеni glаsnik Rеpublikе Srbiје”, brој 124/2012 i 14/2015), Nаručilаc – Uprаvа zа utvrđivаnjе spоsоbnоsti brоdоvа zа plоvidbu dоnоsi ОBАVЕŠТЕNJЕ О ZАKLJUČЕNОМ UGОVОRU О ЈАVNОЈ NАBАVCI МАLЕ VRЕDNОSТI BRОЈ 07/2015 1) Nаziv, аdrеsа i intеrnеt strаnicа Nаručiоcа: – … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-663/2015-01 02.06.2015.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA     Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 16-0-664/2015-01 02.06.2015.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012 i 14/2015), Naručilac objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA     Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – UPRAVA … Opširnije