REŠENJE DA JAVNI KONKURS NIJE USPEO

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, donosi   REŠENjE da javni konkurs nije uspeo   Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog … Opširnije

REŠENJE O PRIJEMU U RADNI ODNOS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018-drugi zakoni i 47/2018), člana 3. stav 2. i člana 57. stav 2 i stav 4. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005- ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019 i … Opširnije

LISTA KANDIDATA KOJI SU ISPUNILI MERILA ZA IZBOR

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Radno mesto: radno mesto za podršku finansijskim poslovima u Odeljenju za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove – Grupa za finansijsko-operativne, računovodstvene i poslove planiranja.   Zvanje: Samostalni savetnik.    ŠIFRA KANDIDATA   4AJ1901221IN04   Ukupan broj bodova: 42    Kandidat koji je izabran u izbornom postupku: Ime i prezime: BUDURIĆ ILIJA … Opširnije

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 23. stav 1., stav 3. i stav 4. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019 i 67/2021), donet je spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, prema šiframa podnosioca prijave na Javnom konkursu za … Opširnije

SPISAK KANDIDATA MEĐU KOJIMA SE SPROVODI IZBORNI POSTUPAK

objavljeno u: Uncategorized | 0

Na osnovu člana 23. stav 1., stav 3. i stav 4. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019 i 67/2021), donet je spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, prema šiframa podnosioca prijave na Javnom konkursu za … Opširnije

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 02/2019 i … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2022. godinu.   Odluka i Plan javnih nabavki za 2022.  

JAVNI KONKURS

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o državnim službenicima (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, donosi   REŠENjE da javni konkurs nije uspeo   Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog … Opširnije

SLUŽBENA LICA ZA ODLUČIVANjE U UPRAVNIM STVARIMA I PREDUZIMANjE RADNjI U POSTUPKU

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 39. stav 4. Zakona o opštem upravnom postupku (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje), Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, objavljuje koja su službena lica ovlašćena za odlučivanje u upravnim stvarima, a koja za preduzimanje radnji u postupku pre donošenja rešenja.   Obaveštenje … Opširnije