Nautički klub Zemun – Javno dostavljanje

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

 

(”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje)

 

JAVNO DOSTAVLjANjE

 

Član 78.

 

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;

2) ako se dostavlja Rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;

3) u drugim slučajevima određenim Zakonom.

 

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

 

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa.

 

Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja Rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz Rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

 

Nautički klub Zemun, istaknuto 12.08.2021.