OBAVEŠTENJE O RADU UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U VREME TRAJANJA VANDREDNOG STANJA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u uslovima vandrednog stanja izazvanog epidemijom virusa Kovid 19, obavlja svoje redovne aktivnosti u smislu tehničkog nadzora nad plovilima unutrašnje plovidbe, čamcima i plutajućim objektima za privredne svrhe u skladu sa zadacima iz svog zakonskog delokruga rada.

U skladu sa navedenim od proglašenja vandrednog stanja, a u skladu sa sa zakonskim ovlašćenjima i zahtevima komitenata urađeno je sledeće:

  • 8 tehničkih nadzora nad plovnim objektima;
  • 6 pregleda čamaca za privredne i javne svrhe;
  • 11 pregleda plutajućih objekata;
  • Po zahtevima vlasnika ili korisnika plovnih objekata izdavane su brodske isprave i knjige koje po Zakonu izdaje Uprava.

Iz navedenog se vidi da Uprava i utoku vandrednog stanja stoji na raspolaganju strankama u izvršenju svog zakonskog delkruga rada. Imajući u vidu ovu činjenicu Uprava preduzima sve propisane higijensko-sanitarne mere u sprečavanju širenja virusa Kovid 19. Zaposleni dolaze na posao u manjem broju po utvrđenom rasporedu, koriste zaštitna sredstva u svom radu (maske i rukavice), a poslovne prostorije Uprave se redovno dezinfikuju. Ovo isto važi i za tehnička lica Uprave koja izlaze na objekte kako bi izvršili zahtevane i neophodne preglede u skladu sa zadacima i rokovima iz zakonskog delokruga rada Uprave.