REŠENJE DA JAVNI KONKURS NIJE USPEO

objavljeno u: Konkursi i oglasi | 0

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o državnim službenicima (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005, 81/2005-ispravka, 83/2005-ispravka, 64/2007, 67/2007-ispravka, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 i 157/2020), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, donosi

 

REŠENjE

da javni konkurs nije uspeo

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta za poslove nadzora trupa i opreme trupa plovila, u zvanju saradnika, u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu – Odeljenje za tehnički nadzor – Grupa za trup i opremu, NIJE USPEO.

 

Rešenje