Ванредна контрола безбедности свих пловила у власништву компаније „Netgroup sistem“ d.о.о.

objavljeno u: Uncategorized, Новости | 0

     Због подизања нивоа безбедности Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре иницирало је ванредну контролу безбедности свих пловила у власништву компаније „Netgroup sistem“ d.о.о., чија су два брода претрпела тешке хаварије током јануара 2021.године. Иако је утвђено да Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу није одговорна за поменуте догађаје, МГСИ-Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу и на овај начин показује колико је важно предузети све потребне мере да се спрече незгоде и несреће. Поред овлашћених лица Управе, контроли су присуствовали и представници МГСИ-Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, као и власник компаније „Netgroup sistem“ d.о.о..