Материјал за проверу посебних функционалних компетенција

Материјал за проверу посебних функционалних компетенција за Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу

 

                                                                                                                                             Линкови…..