ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА УПРАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ О УСКЛАЂИВАЊУ ВИСИНА ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА УПРАВЕ

objavljeno u: Новости | 0

     Обавештавамо кориснике услуга Управе за утврђивање способнoсти бродова за пловидбу, да је у складу са изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (Сл. Гласник РС 62/2021 од 17.06.2021.) у делу тарифа – Тарифа републичких административних такси извршено усклађивање висина такси за технички надзор из законског делокруга Управе са годишњим индексом потрошачких цена који је објавио Републички завод за статистику. Поменуте измене и допуне Закона о РАТ-у везано за усклађене износе тарифа су у примени од 1. јула 2021. године.