СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Радно место Руководиоца Групе, у Групи за правне, кадровске и опште послове, у Одељењу за правне, кадровске, финансијско – рачуноводствене и опште послове узвању самосталног саветника у Министарству грађевинарства, саобраћаја иинфраструктуре Републике Србије – Управа за утврђивање способности бродова запловидбу – 1 извршилац.

 

СПИСАК КАНДИДАТА

Редни број

Шифра кандидата

         1.

4АЈ2311221РН08

         2.

4АЈ2311221РН09

         3.

4АЈ2311221РН07