ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел.бр. 14-0-1012/2019-01

10.06.2019.

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019), Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава,

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Датум објављивања – 19.06.2019. године

Рока за подношење пријава – закључно са даном 27.06.2019. године.

 

За радно место за послове надзора за електромашинске уређаје, у звању самосталног саветника у Групи за уређаје и безбедност и здравље на раду – 1 (један) извршилац.

 

Оглас – Јавни конкурс

Образац пријаве за конкурс у дрзавним органима (pdf)

Образац пријаве за конкурс у дрзавним органима (doc)