ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 22.01.2016.

objavljeno u: Јавне набавке | 0

Директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у својству Руководиоца Наручиоца доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
 

У поступку јавне набавке мале вредности број 01/2016 – набавка погонског горива путем картице