slika 1

ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE OTNK

objavljeno u: Novosti | 0

  U periodu od 23. do 25. maja 2017. godine u Nižni Novgorodu je održano plenarno zasedanje Saveta Međunarodne organizacije institucija za tehnički nadzor i klasifikaciju brodova – OTNK. Na poziv Ruskog rečnog registra, domaćina plenarnog zasedanja OTNK, u ime Uprave za utvrđivanje sposbnosti brodova za plovidbu, koja ima status … Opširnije

PREZENTACIJA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PRAVILIMA

objavljeno u: Novosti | 0

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu pripremila je i objavljuje prezentaciju Pravilnika o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe (Službeni glasnik Republike Srbije broj 30/15). Prezentacija  Pravilnik o tehničkim pravilima

KVALITETOM KA ZADOVOLJENJU ZAHTEVA KORISNIKA

objavljeno u: Novosti | 0

  U godini kada obeležava 65 godina postojanja, Uprava za utvrđivaje sposobnosti brodova za plovidbu – organ u sastavu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastuktre, uspešno je implementirala zahteve standarda SRPS ISO 9001:2008. Sertifikat je, 30. oktobra 2014. godine u prostorijama Uprave na Novom Beogradu, u ime Uprave primio direktor Slobodan … Opširnije

PREZENTACIJA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA U UPRAVI IMS (SRPS ISO 9001 i SRPS ISO/IEC 17020)

objavljeno u: Novosti | 0

Dana 12. juna 2014. godine sa početkom u 12,00 časova je obavljena prezentacija projektovanog Integrisanog sistema menadžmenta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu. Navedenom skupu između ostalih su prisustvovali direktor Jugoslovenskog Rečnog Brodarstva i predsednik Grupe za brodarstvo Privredne komore Srbije Biljana Čvertkov sa saradnicima, direktor Uprave za … Opširnije

PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE STRUČNE USLUGE VRŠENJA TEHNIČKOG NADZORA NAD BRODOVIMA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE

objavljeno u: Novosti | 0

Na osnovu člana 91. stav 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12), Ministar saobraćaja, uz saglasnost Ministra finansija, doneo je PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE STRUČNE USLUGE VRŠENJA TEHNIČKOG NADZORA NAD BRODOVIMA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE.   Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina takse za … Opširnije