ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE POTENCIJALNOG PONUĐAČA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

U postupku javna nabavke male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe naručioca – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, potencijalni Ponuđač – LULOIL SRBIJA AD, ul. Bulevar Mihajla Pupina broj 165D, 11070 Beograd, Novi Beograd, je … Opširnije

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. broj: 14-0-106/2018-06   Na osnovu člana 63. stav 5. i Prilogom 3Ž Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac objavljuje   OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA   Naziv Naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE … Opširnije

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac donosi Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 14-0-106/2018-02 u postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2018 – nabavka pogonskog goriva putem kartice.   Izmene i dopune konkursne dokumentacije  

ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE POTENCIJALNOG PONUĐAČA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

U postupku javne nabavke male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice za potrebe Naručioca – UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU, ul. Narodnih heroja broj 30/II, 11070 Beograd, Novi Beograd, potencijalni Ponuđač – ”LUKOIL SRBIJA” AD, ul. Bulevar Mihaila Pupina broj 165D, 11070 Beograd, Novi Beograd … Opširnije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-106/2018-01 15.01.2018.   Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2) i člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 01/2018 – Nabavka pogonskog goriva putem kartice … Opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu doneo je Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki za 2018. godinu. Plan javnih nabavki za 2018. godinu  

USVOJEN ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

objavljeno u: Novosti | 0

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o republičkim administrativnim taksama koji je objavlјen u “Službenom glasniku RS” br. 113 od 17.12.2017. i koji je stupio na snagu 25.12.2017. godine.   Zakon o republičkim administrativnim taksama  

IMPLEMENTACIJA STANDARDA SRPS ISO 9001:2015

objavljeno u: Novosti | 0

Posle uspešne višegodišnje primene sertifikovanog sistema kvaliteta usaglašenim sa standardom SRPS ISO 9001:2008, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu implementirala je sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015. Sertifikat je dobijen od renomiranog sertifikacionog tela StandCert koji je akreditovan od Akreditacionog tela Srbije. Sertifikat … Opširnije

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Del. br. 14-0-1239/2017-08 Beograd, 02.10.2017.   Na osnovu člana 116. stav 1. i Priloga 3I Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu donosi   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   1) Naziv, adresa i internet stranica … Opširnije

ODLUKA O DODELI UGOVORA

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i na osnovu tačke 8. podtačka e) Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 02/2017 – Nabavka i ugradnja sistema za gašenje požara preko raspršivača za potrebe Naručioca, a koja je … Opširnije