IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.

objavljeno u: Javne nabavke | 0

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 91/2019), direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u svojstvu Rukovodioca kod Naručioca doneo je Odluku o usvajanju izmene Plana javnih nabavki za 2020. godinu.

 

Izmena Plana javnih nabavki za 2020.
Odluka o usvajanju izmene plana javnih nabavki za 2020. godinu