OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU O USKLAĐIVANJU VISINA TAKSI ZA TEHNIČКI NADZOR IZ DELOKRUGA RADA UPRAVE

objavljeno u: Novosti | 0

       Obaveštavamo korisnike usluga Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, da je u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o republičkim adminstrativnim taksama (Sl. Glasnik RS 98/2020 od 10.07.2020.) u delu tarifa – Tarifa republičkih administrativnih taksi izvršeno usklađivanje visina taksi za tehnički nadzor iz zakonskog delokruga Uprave sa godišnjim indeksom potrošačkih cena koji je objavio Republički zavod za statistiku za period od 1. maja 2019. godine do 30. aprila 2020. godine. Pomenute izmene i dopune Zakona o RAT-u vezano za usklađene iznose tarifa su u primeni od 1. avgusta 2020. godine.