Materijal za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija

objavljeno u: Konkursi i oglasi, Uncategorized | 0

Materijal za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija za Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Upravi za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu:

 

                                                                                                                                                              Linkovi……..