ODRŽANO PLENARNO ZASEDANJE CCNR

objavljeno u: Novosti | 0

U periodu od 30. do 31. maja 2017. godine u Šafhauzenu, Švajcarska održano je plenarno (prolećno) zasedanje Centralne komisije za plovidbu Rajnom (CCNR). Na poziv sekretarijata Centralne komisije za plovidbu Rajnom kao predstavnik Republike Srbije zemlјe posmatrača pri Centralnoj komisiji učešće je uzeo Dušan Žugić.

Plenarnim zasedanjem je predsedavala Švajcarska koja je ujedno bila i zemlјa domaćin. Na plenarnom zasedanju su pored delegacija stalnih članica Centralne komisije za plovidbu Rajnom učestvovali i predstavnici zemalјa posmatrača kao i  predstavnici Evropske unije, rečnih komisija, predstavnik UNECE i ostalih zaineresovanih međunarodnih organizacija.

U skladu sa dnevnim redom na plenarnom zasedanju je usvojen veliki broj rezolucija relevantnih za rad Centralne komisije. Iz ugla Republike Srbije posebno su bili važni izveštaji predstavnika iz Centralne komisije koji su zaduženi za rad Evropskog komiteta za donošenje standarda u oblast unutrašnje plovidbe (CESNI). U ovom delu je predstavlјen rad Radne grupre pri CESNI za tehničke zahteve gde je podvučeno da je rad na ES-TRIN tehničkim standardima priveden kraju, a posebno usvajanjem Direktive 2016/1629/EU kojom se definišu pomenuti standardi. Pomenuta Direktive će se početi  sa primenom na nivou zemalјa članica EU od 2018. Radna grupa nastavlјa sa radom na usavršavanju ESTRIN tehničkih standarda pri tome poziva što veći broj učesnika kako bi kroz zajednički rad došli do što bolјih rešenja u smislu uspostavlјanja tehničkih standarda za brodove unutršnje plovidbe.

U delu izlaganja koji se odnosio na međunarodne organizacije predstavnica Evropske komisije je iznela važnost unutršnjeg vodnog saobraćaja sa ukupan saobraćaj u Evroskoj uniji kao iznačaj saradnje svih zaenteresovanih strana. Veoma važno za Republiku Srbiju je bilo izlaganje predstavnika Dunavske komisije koji je podvukao važnost učešća svih zaineresovanih strana u radu novoformiranog Evropskog komiteta za donošenje standarda u oblast unutrašnje plovidbe (CESNI), a posebno rečnih komisija i zemalјa koje nisu članice EU. Ovde su predstavnicu Centralne komisije konstatovali da je takvo učešće dobrodošlo zato što u radu CESNI sve strane zainteresovane za šire sagledavanje relevantne problematike i davanja svog doprinosa u izradi standarda u unutršnjoj plovidbi. Svoja izlaganja su imali i predstavnik Komisije za reku Mozel, predstavnik UNECE kao i prdestavnica Međunarodne komisije za zaštitu reke Rajne.

Kao što je već pomenuto u dalјem toku zasedanja su predstavlјani izveštaji vezani za Rezolucije koje se odnose na regulisanje plovidbe Rajnom i to kroz usvajanje Rezolucija vezanih za osoblјe na plovilima, informacionim servisima važnim za plovidbu Rajnom (AIS sistema i uređaja za radio telefoniju) kao i status  privremenih odredbi koje se odnose na tehničke zahteve za brodove koji plove Rajnom. Takođe su usvojene i rezolucije vezane za održavanje plovnosti reke Rajne, a posebno onih delova gde ostoje prevodnice i gde su regulisana uska grla plovidbe.

Konstatovano je da će se sledeće Plenarno zasedanje Centralne komisije Rajnom održati 07.12.2017. u Strazburu.

Pored pomenutog iz ugla Republike Srbije veomao su bitni bili neformalni susreti sa predstavnicima Centralne komisije i članovima delegacija članica CCNR, posmatrača i predstavnicima međunarodnih organizacija. Ovde treba podvući da su predstavnicu Centralne komisije za plovidbu Rajnom, a posebno oni uklјučeni u radi CESNI izrazili veliku zainteresovanost da Republika Srbija postane zemlјa posmatrač pri CESNI zato što učešće što većeg broja zainteresovanih strana u radu Evropskog komiteta doprinosi kvalitetu rada pomenutog komiteta. Ovde je naročito napomenuto  učešće u radu Radne grupe za tehničke standardi, ali i ostalih radnih grupa. Ovakva zainersovanotst je iznesena i od strane Generalnog sekretara Centralne komisije gospodina Bruna Žorža.