ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

У вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава:   ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР   Радно место: радно место за послове надзора за електромашинске уређаје у Одељењу за технички … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел. бр. 14-0-1276/2019-02 31.07.2019.   На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу   Дел. бр. 14-0-1012/2019-03 Београд, 01.07.2019.   На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел.бр. 14-0-1012/2019-01 10.06.2019.   На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 41/2007-пречишћен … Опширније

РЕШЕЊЕ о обустави Јавног конкурса

13.10.2015. Дел. бр. 16-0-1170/2015-07 На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси РЕШЕЊЕ о обустави Јавног конкурса Обуставља се Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за послове надзора … Опширније

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 10.09.2015.

Дел. бр. 16-0-1023/2015-02 10.09.2015.   МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд     На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009 … Опширније

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 04.08.2015.

Дел.бр. 16-0-1023/2015-01 Београд, 04.08.2015. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ ул. Народних хероја број 30/II, 11070 Нови Београд Датум објављивања: 06.08.2015. Рок за подношење пријава: 14.08.2015. На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, … Опширније