Ранитовић Владимир, Београд, Звездара – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Поступајући по захтеву РАНИТОВИЋ ВЛАДИМИРА– БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА, ул. Војводе Саватија 4/9, који поступа у својству власника плутајућег објекта, поднетом Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу, Нови Београд, ул. Народних хероја 30/II, дана 27.05.2020.године, дел. бр.13-0-746/2020-01, за вршење редовног прегледа плутајућег објекта за привредне сврхе регистарске ознаке БГ-П-438Б,  на основу члана … Опширније

Наутички клуб Земун – Јавно достављање

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ   (”Службени гласник Републике Србије”, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)   ЈАВНО ДОСТАВЉАЊЕ   Члан 78.   (1) Јавно достављање врши се: 1) ако ниједан други начин достављања није могућ; 2) ако се доставља Решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, … Опширније

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

У вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава:   ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР   Радно место: радно место администратора информационог система у Управи за утврђивање способности бродова за … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел. број 14-0-1276/2019-10 28.08.2019. На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 02/2019), доноси се   Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, према шифрама подносиоца пријаве на … Опширније

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

У вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места у Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу оглашава:   ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР   Радно место: радно место за послове надзора за електромашинске уређаје у Одељењу за технички … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел. бр. 14-0-1276/2019-02 31.07.2019.   На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике … Опширније

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Република Србија МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу   Дел. бр. 14-0-1012/2019-03 Београд, 01.07.2019.   На основу члана 23. став 1., став 3. и став 4. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

Дел.бр. 14-0-1012/2019-01 10.06.2019.   На основу члана 54. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, … Опширније

ЈАВНИ КОНКУРС

objavljeno u: Конкурси и огласи | 0

На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, 64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (“Службени гласник Републике Србије“, број 41/2007-пречишћен … Опширније

РЕШЕЊЕ о обустави Јавног конкурса

13.10.2015. Дел. бр. 16-0-1170/2015-07 На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник Републике Србије“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, доноси РЕШЕЊЕ о обустави Јавног конкурса Обуставља се Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за послове надзора … Опширније