ОДЛУКА

objavljeno u: Јавне набавке | 0

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у складу са Правилником 3Л Закона о јавним набавкама, директор Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, у својству Руководиоца код Наручиоца, доноси

ОДЛУКУ
 
 

о измени Уговора о јавној набавци мале вредности услуге узимања у закуп пословног простора број 16-0-461/2015 од 27.04.2015. године.